tidskrift för medicin och farmakologi | ISSN 1651-8470 | email

"Jag har sett avgrunder utplånas." - Om opieätaren Thomas De Quincey
Arthur Isfelt

Utdrag ur Postum Suspiria - suckar från andra sidan graven
Thomas de Quincey

Den goda beröringen
Merete Mazzarella

Några synpunkter på språket i psykiatrisk journalsvenska
Christoffer Rahm

Sex i exempel
Bengt Dagrin


Väntrummet och spiraltrappan
Stefan Hammarén

Ljuset inom oss
David Uppgren

En bekantskaps fyra anatomier
Maxim Grigoriev

Det anatomiska manifestet
Vilhelm Johansson

Brännvin och salt
J. H. Vallance


Anmälningar
Stefan Hammarén

Medverkande