Väntrummet och spiraltrappan
Stefan Hammarén

…inbilndad sker, med lossnad åt väntrum tog, händer alltså kommit dagar innan extra med icke stakad ända lemdelfel femur nerd till (upp till samma) halt sjukhusets nattmottagning kritiskt fall, hänt de dagar innan, påstod rakt ave klack där, blev förklarad av deras en medicinman (-kvinna) [troll, ett] vara frisk medelst onödigt besök, som fastän ställt hon inte hade knappt bröst röntgenögon till det ens själv, vidhöll envis musik, blev avs han den i röda dojor så själs lycklig sitt utlopp, utfallet tida, opp att han börjat vandra i korridorerna ut längs i det något helg nattöde sjukhuset, fastän hälften var låst tyst i, åtkomliga ytor fanns nog tillräckligt av ändå sagt, ett väntrum stort som mer himmelska avfridens utfyllnadstorg med ned ett och annat antal många sittplatser vilka inte på något sätt var motsvarat utrymmets enorma omotiverade yta nånsin om, ända i en korridor bredvid snart vid en flyttbar (portabel) röntgen han började svårt åter experimentgalen nyfiknt knäppa på hade, dess skivsläta höljeknapparna, pistiller, damm, fett, annat urval kvar vrida på spaker fler av, polyplukt tom lipiodolburk bredvid ännu fastän hälften var låst tyst i, åtkomliga ytor fanns nog tillräckligt av ändå, ett väntrum stort som himmelska avfridens torg med ned ett antal sittplatser vilka inte på något sätt motsvarade utrymmets enorma omotiverade yta, ända i en korridor bredvid vid en flyttbar (portabel) röntgen han började experimentgalen nyfiknt knäppa på hade, dess skivsläta höljeknappar, pistiller, damm, fett, annat kvar vrida på spaker fler av, även om det inte hände något knappt hosta därvid, såg ut mest som en grov gruvborr med svulstsvullen form mage som, som annan bredvid upptäckt den spiraltrappa av dit till från (den), lika så, bredvid den, även om det inte hände något nånsin (därvid, det, som, med den), vart eftersom benet bäckens var friskt enligt gå-principen för, tog han sig [tagit] upp för (uppför) dessa två våningar bättre bägge test även om det var vara ett rött band draget över trappuppgångens början tvärs, kanske betydde att obehörig inte taga första steget ens där, ävenom hade någon något ställt en möbel där framför i vägen stopp, ej ägde träde för, andra de, som om förstod symbokspråket, tydligen, tydligt som nästan ingen gick dit upp heller av behörig status, vilket sällan i varje fall någon, för i så fall flytta på en möbel eller kliva över, klev över gjorde han medelst röd dojorna sig, gick trots allt upp uppför den efter att då stoppat in sitt ansikte där, där försök, och förstod sig inte klart på arkitekturens idé och någon avsikt här, kunde inte motstå upp, gå till bottna från fram, och av vad jämfört fanns däråt sedan till sist av en låst stängd dörr vid en platå lika stort som om dörren ha [hade] vridits (om) (dragits ut öppet) ut fullt fast, (om), mindre abnormalt som ett halvt skrivbort för små dikter, en tavla hängde (på befinnandets sida, klart) et det visserligen med ett jättefältslag järngångjärn i strupen, stupet av monster ett föreställande som sådant öppnat, funderar (han det, själv det) allvarligt på betydelsen av att ta sig igenom (den där) metalldörren, alternativa stjäla tavlan, eller hellre inte göra något alls intet, inte stula sluta tavla, fakta närd står om ’sköljrum, på (på dörren det), säkert ett det, att av betydelsen är [vara] förvrängd urdöd mortuus enormt emomort [enormrot], enarm med sitt nedtagna i träng sänkt, försökt ta sig in öppning medelst sitt medtagna behovde dåligt motsvarande [Silurus glanis] minimalistiska kombinationsutensilienska verktygh givn försökt (det) få en dörröppet gap till stånd a v, säker på att där ute finns ett burspråk på andra sidan om, till ett annat astronomieskt väntrum säkert, emot skulle komma en svart fjäril, en vit fjäril och en liten fjäril (ej fjärde), i tre upprepade skiftnings, häft, att fr, franskt från säkert absurdare så än burspråket i bok kb det om, varför betydelsen var värd saken sig, göre som, att gå ut dit, ’sköljrum, måste klart vara lögn deras sägas, sant för vem går hån nånsin över möbel och i en spiraltrappa två våningar för att komma till ett endast sköljrum uppför, galna huruvidé de inte sköljer gudbevars, de hade gömt undan det från Hegars serie aderton, gynekologiska böjda don, utvidgningsspettgafflar, var kvarvarande dilatator halv stämgaffels, annan universalutensilien självt (ansluten) (ej släppte inte taget kan) räckt dock inte till för igenom, eller fastän ehuru närmast låset perspektiv därav bästa redan ett tagh kanske i början tänkte utlova svår gent eftergift, vågade därav lova ändå ännu sig själw för, att nästa gång nogh skall vara försedd bättre än med några många schweiziska verktyg gripdon sin ficka pöse insect pinning forceps en sedan om redo istället hålla allt längre stickor då, och doktorns [dotterns] pannspegel någon fast med, komma in om väl, så guldbevars, yta inte mindre magiskt dån kom av att även fanns förredo färdigt följe stöd protogering potatisgrisens starka företrädare [polis, karlar stora som jättar de med, feta som svin, stoppade] [på in sjukhuset, i en bak väntsal, närhetens bredvid till satt så rakt, två på tresoffa upptogn sitt], de höll till i vad början vändrummet om det väntan sin på att en signe medicinman skulle rädda livet hos [på] någon knivskuren gangster, i rum vänd tills två, återvändo till där (i berättelsen, vid sanningen, till början, där), ett blandat sällskap udda, ungefhär som ekipaget från fettpärlans täckte vagn kalesch sufflett likt ett, förstått på poevitsarna vingha ord under, att den knivskurne saknade halva sitt ansikte redan, skrek vrålnad morbund som ett stycke fån direkt trots sitt halva avsaknade, d’polis undrade stånd upp hur man kunde skrika babyn på rumpan värre med så knivskuret bort rynk, rimligt som tystnad bör ha stått stelare val, skall den skalpell skalp, skalmeja, kapell eller, av övrigande nedbrytning, fanns (där) också en flicka som såg ohyggligt sur (och frisk, stark) ut, ännu surare såg enär hennes när pojkvän försökte pigga upp henne på tre vitt skilda sätt, såg han å sin tur inte på henne outtalt hängivet fundering, samt sedan varse fanns en kanske ormbiten karlklant, bad redan i första korridoren en sköterska utseendet, om vad gick inte att uppfatta helt yrexakt, någondera talförmågan saknade han långt, sedan III träet, asken, lådan, förekom en annan karls överbring, som låg såg sig extremt plågad marter ut när han ändå skulle sätta sig och stiga upp (flera gånger) till, för övrigt ha inte egentligt plågad frånsett när då hans hustru (väninnan, eller) räckte honom en tidning som poeten läst tre gånger om straxt innan, läst om en fiskare som upptäckt sig hava en massa avlägsna an anförvantrar, ej bohemer hem precis just bortemigrerade klemade jävlar i ett både fotbolls- och folkdanslag i dalarnas [dalkjusans] åt, för länge sedan det av kulturnyhethetstoff av funna, dit till dem han också folket rest för att visa upp sitt eget steg i sin folkdanse, att redux resonemang till mannen stega, fog människan stolen stollen, fick tidningen räckt av sitt följe matress, han slängde den i raserit ett in (i) ansiktet på henne hustrun inkulpat (svägerskan, eller, kunde svärta), då som poliserna lika reste sig, som riddare, genast omgående varpå ingen menig aning sa mera nånting, även dammmolnet la sig i deras glanstyg, de såg sugare ut då, eller deras jättelungor sög in allt straxt, de mera upptog hålen i sig, [alveol-] aureolpol hårt, och de satte sig tillbaka ner det om, försakelse låg bortom, utom poeten den (som satt stadga orsak) ock sa åt dem alla, att det är dålig stämning här i väntrummet, varpå II gloddes det inte än mer på honom hela tiden jämt ungefär, argt extra, konstigt om, inte heller gott att se på ett visst polisansikte när han erbjöd honom nunan att få läsa i poesiboken han (poeten, poeten erbjöd) fr för hade med, väntrumsförströelsedikt om av någon indianpoetska med bilder som han (eg. poet) fått tillsänt ifrån Frankfort black ark Fracture Fort Lee’, medelst gratis av sänds, väntrumskön en sedan an kom ock ut en av tre st läkare dem (den var en extremt mörk neger, en mörkaste person poeten nånsin sett troligen) ute från sitt rum III (i ordningen) av mottagningar kom, gick bort samtidigt hon förstrött för rött knackade på dörrar hon passerade, (då handen i lågläge, ärmhänge, ej höjts således talande) inklusive! märkligt väl på en kärra med linne i, visste de samtliga alla att det fanns linne där, förtyg en röntgenskötärska (er ska, skulle) nej hade tagit handdukar därifrån lite innan, et bunt på minst tio, än hon läkaren säkert varit också speciell hackspett på ebenholtz i ett tidigare liv längre bak, trodde poeten fort säkert, hoppades på att få bli inropad där trë, av henne senare, hon kom ock tillbaka, sprang egentligen ofta ut ur rummet sitt, tog sig åter, någonstans på någon minut cirka jämt (ständigt), kom straxt tillbaka alltid (med angiven outsagd tidsaxeln, förutsatt att), sig hon ropade dock skulle in ha den sura flickan sedan snart i tur, kanske en bagardottr skön inropad, hojtade läkaren ett namn som bar ett det kända bagerits namne patronym (på orten) ([o på stället]), själw hamnade poeten i de röda dojorna (medelst), ungefhär samtidigt inkallad till (i) dörr I (eller A.) av dem i ordningen första båsbygget, av en flicka som förkunnade sig sedan saken så sakna röntgenögoon ooch agerade som om hon hade dem ändå haft, så inkonsekvent läkarjänta hon också det vred ben lite prov, det envis även om poet lyckades lura henne att de (laboratoriet) skulle åta tagas några blodprover honom på tappningen, straxt, bra liksom i sig självt, inte minst något som kunde visa på lungsot, tvinsot tvenne mera mera bara, ljögh några fler symptom om extra till, ljög bra för, gör så alltid (hos läkare) som, om tills hon, tills hon slutligen också gick med på sömntablettblocksrecept ock, alltid hemåt dem sånt från, sa sig inte ha fått sova på tre dagar har, därför stött sig i fumligheter nog, den historiett ett upplevdt, lika röda högt dojor, dagarna innan tröskeln, …om än med opublicerad fortsättning, tills vidare... mig/han…

...